سلامت و زندگی ماه آینده

سلامت و زندگی ماه آینده

همایش سلامت و زندگی

زمان : اولین پنجشنبه هر ماه  – ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰

با حضور اساتید مجرب
گروه های پزشکی،روان شناسی و جامعه شناسی

به صورت پخش زنده در اینستاگرام ای دی زیر

موضوع : در کانال ارائه میشود

پیج اینستاگرام

Hamayeshsalamatvazendegi@

کانال تلگرامی

 @svz91

تلفن :

۰۹۳۶۶۲۵۵۶۲۰