شعر مدرسه موش ها
ک مثل کپل
صحرا شده پُر ز گل
گ مثل گردو
بنگر به هر سو

 

ب مثل بهار
فکر کن بسیار
پ مثل پسته
نباش خسته
شعر مدرسه موش ها

 

م مثل موش
برخیز و بکوش
برخیز و بکوش
کارگردان : مرضیه برومند
آهنگساز : محمد رضا علیقلی
شاعر : سیدابوالقاسم حسینی ژرفا
مدرسه موش ها مجموعه تلویزیونی عروسکی و نوستالژیک از سال ۱۳۶۰