آموزش ساخت فرفره کاغذی آموزش و بازی
آموزش ساخت فرفره کاغذی
برای ساختن کاردستی فرفره کاغذی به این لوازم نیاز دارید: یک تکه مقوا بک عدد سکه بزرگ مداد...
1 سال قبل